Tájékoztató, és Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a ,,Fitspo” – Mata Zsófia Valentina egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a fitspo.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a fitspo.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://fitspo.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Szolgáltató adatai:

 1. Szolgáltató (a továbbiakban: Fitspo webshop) adatai: 

Cég név: Mata Zsófia Valentina egyéni vállalkozó

Képviseli: Mata Zsófia Valentina

Székhely: 8600 Siófok, Bókay János u. 6/B

Levelezési cím: 8600 Siófok, Bókay János u. 6/B

Adószám: 56242531-1-34

Bankszámlaszám: 10300002-10689487-49010012

Nyilvántartási szám: 54877704

Adatkezelési nyilvántartási szám: 69069721702223119

E-mail címe: zsofi@fitspo.hu

Telefonszáma:  06702158464

 1. Magatartási Kódexre vonatkozó rendelkezés 

Szolgáltatóval kapcsolatban nincs olyan magatartási kódex, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát. 

III. Tárhelyre vonatkozó adatok 

A szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT..

Székhelye: H-1132 Budapest

Victor Hugo u. 18-22.

Telephelye: H-1132 Budapest

Victor Hugo u. 18-22.

E-mailcíme: info@rackforest.hu

 1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

IV.1. Az általános szerződési feltételekről szóló előzetes tájékoztatás 

Az ÁSZF hatálya 

Ezen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az  Mata Zsófia Valentina egyéni vállalkozó 

(továbbiakban: Fitspo webshop) és vevői közötti valamennyi, a fitspo.hu online-shopon keresztül zajló megrendelésre és szállításra érvényesek. 

Jelen szerződés 2021.02.01 napjától határozatlan ideig tart. 

IV.2. Az elektronikus szerződéskötés lépéseiről tájékoztatás 

Rendelési folyamat, szerződéskötés, mennyiségi korlátozás 

A Fitspo webshop a fitnesz témakörében terméket kínál ügyfeleinek. A termékekre vagy a termék-megnevezésekre kattintva az ügyfél a termék részleteit láthatja, pl. a termék felszereltsége, méretváltozatai. A vásárolni kívánt darabszám beállításával és a “Kosárba teszem” gombra történő kattintással egy virtuális kosárba kerül a termék. A webshopban jobb oldalon, felül található “Kosár” gombra kattintva az ügyfél egy áttekintő oldalra jut és bármikor felülvizsgálhatja, mely termékek találhatók virtuális bevásárló kosarában ill. igény esetén változtathat annak tartalmán. Ha az ügyfél be kívánja fejezni a vásárlást, a fizetési és szállítási adatok megadása után a “Fizetés ….” (pl Fizetés Paylike-kal) gombbal navigálva eljuthat a fizetésig. 

A megrendelés a “Fizetés …” gombra történő kattintás után bankkártyás fizetés esetén a fizetési szolgáltató visszajelzésekor kerül lezárásra. Ezáltal kötelező ajánlat jön létre. 

Szerződéskötés 

Az áruválaszték leírása az online shopban szemléltetési célokat szolgál, nem minősül kötelező eladási ajánlatnak. Az ügyfél azáltal ad szerződéskötésre vonatkozó, kötelező ajánlatot, hogy a megrendelési folyamatot a “Fizetek ….” gombra történő kattintással lezárja. Az ügyfél ezután e-mail-ben írásos visszaigazolást kap arról, hogy rendelése beérkezett (rendelésigazolás). Ez a rendelésigazolás nem jelenti az ajánlat elfogadását ez csak tájékoztatás a Fitspo webshop részéről, hogy a megrendelés (ajánlat) beérkezett. A szerződés a  Fitspo webshop-al csak azáltal jön létre, amikor a Fitspo webshop a megrendelt termékről írásos visszaigazolást küld (megrendelés visszaigazolása) e-mailben értesítve Önt. 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

Az Ön által elküldött megrendelés (ajánlat) megérkezését a Fitspo webshop legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ön által a vásárlás, során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, az esetleges szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha a Fitspo webshop által küldött visszaigazoló e-mailben hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Fitspo webshop ügyfélszolgálatán a kapcsolat menü alatt. 

A termék(ek) logisztikai partnerhez történt átadása után az adminisztrációs kolléga teljesített státuszra állítja a rendelést, melyről még egy automatikus e-mailt küld a rendszer.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles megvásárolni a terméket, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Fitspo webshop-tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. A szerződés a Fitspo webshop-pal csak azáltal jön létre, amikor a Fitspo webshop a megrendelt termékről írásos visszaigazolást küld (megrendelés visszaigazolása) e-mailben értesítve Önt. 

A Fitspo webshop fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor! 

Árak és csomagküldési díjak 

Minden ár Alanyi Áfa Mentesként van feltüntetve és bárminemű csomagküldési költség nélkül értendő. Az  Fitspo webshopban nincs minimális rendelési érték.

Szállítás 

A megrendelt termékeit a szerződött partnerünk a GLS vagy Foxpost szállítja házhoz. A csomagolt termék(ek) a megrendelést követő 3 munkanapon belül kerül(nek) átadásra a logisztikai partner részére, ezután a partner megfelelő ajánlatai élnek. Magyarország egész területére szállít. A házhozszállítás díja a mindenkori GLS vagy Foxpost által nyújtott postai szolgáltatás díja, melytől a Szolgáltató eltérhet, a módosított árat pedig a pénztár oldalon tünteti fel.

Tulajdonjog fenntartása 

Amíg az áru teljes ellenértéke kifizetésre nem kerül, az Mata Zsófia egyéni vállalkozó tulajdonát képezi. A tulajdonjog átszállása előtt a Fitspo webshop beleegyezése nélkül nem lehetséges az áru elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása vagy átalakítása.

 

IV.3. A szerződés alakiságára, iktatására és utólagos hozzáférhetőségére vonatkozó előzetes tájékoztatás 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződésre Magyarország joga irányadó. 

Szolgáltató nem iktatja a szerződéseket. 

IV.4. Az adatbeviteli hibák kijavításáról szóló előzetes tájékoztatás 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárt és költséget Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

IV.5. A szerződés nyelvéről szóló tájékoztatás 

A szerződés nyelve a magyar. 

 1. 6. Az előzetes tájékoztatási kötelezettség a szerződés tartalmára és teljesítésére vonatkozóan 

Lásd IV/2. pont alatt. 

IV.7. Előzetes tájékoztatási kötelezettség a kellékszavatosság és termékszavatosságra, jótállásra vonatkozóan 

Garancia és szavatosság 

A törvényes garanciális jogok érvényesek. A Fitspo webshop semmiféle felelősséget nem vállal az eledelek szakszerűtlen vagy orvosilag nem egyeztetett használatának következményeiért. 

Kellékszavatosság 

Ön a Fitspo webshop hibás teljesítése esetén az webshoppal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 6 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Hat hónapos elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Ön érvényesíteni már nem tudja. 

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Fitspo webshop számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Ön a választott kellékszavatossági igényéről egy másikra is áttérhet (pl. kijavítás helyett kicserélést kérhet), az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Fitspo webshop adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított öt napon belül közölni a Fitspo webshop-al. Ön közvetlenül a Fitspo webshop-al szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Fitspo webshop-ban vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Fitspo webshop csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Fitspo webshop bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek, mint Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

Termékszavatosság 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó). A termék (ingó dolog) hibája esetén Ön, amennyiben fogyasztónak minősül – választása szerint –meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős. 

Ön termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Fitspo webshop) szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó (Fitspo webshop) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak, forgalmazónak (Fitspo webshop) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Jótállás 

A szolgáltató értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A jótállásra az itt megjelölt kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. 

Amennyiben a fent hivatkozott Korm.rendelet mellékletében nem szereplő és a Webáruházban megjelenített termékre vonatkozóan a szolgáltató a gyártó által biztosított jótállási időt biztosítja (szolgáltató vállalt jótállás), erről a termék leírásában a szolgáltató tájékoztatást ad. 

Szavatossági igények érvényesítése 

Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti: 

Szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Mata Zsófia egyéni vállalkozó., Cím: 8600 Siófok, Bókay János u. 6/B., E-mail: zsofi@fitspo.hu. 

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a szolgáltató nem kötelezhető bármely szavatossági igény teljesítésére. 

IV.8. Előzetes tájékoztatási kötelezettség panaszkezelésre és vitarendezési mechanizmusra vonatkozóan 

Vásárlói panasz kezelése 

A vásárló a Webáruháznak az áru (szolgáltatás) fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. 

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a szolgáltató címével: E-mail: zsofi@fitspo.hu internetcím: fitspo.hu 

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. 

Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt vásárlónak átadja, b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot szolgáltató a vásárlóval köteles közölni. 

A szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a vásárlóhoz eljusson. 

Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a szolgáltató köteles 5 évig megőrizni. 

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a szolgáltató és vásárló között esetlegesen fennálló jogvita szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára: – 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, – Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a békéltető testületeknél. 

A szolgáltatót a békéltetői eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 

Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00 Telefon, fax: (+36-1) 269-0703 E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

Egyéb békéltető testületek: 

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 

Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6001 Kecskemét Pf. 228. 

Mátyus Mariann békéltető testületi munkatárs: Tel.: 76/501-525 Mobil: 70/7028-403, E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

A Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület titkára: Puskásné dr. Csorba Éva tel.: 76/501-523 

honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület 

Elérhetőségek 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefon: 06-66-324-976 

Fax: 06-66-324-976 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefon: 06-46-501-091, 501-870 

Fax: 06-46-501-099 

E-mail: bekeltetes@bokik.hu 

www.bekeltetes.borsodmegye.hu 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefon: 06-1-488-2131 

Fax: 06-1-488-2186 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefon: 06-62-554-250/118 

Fax: 06-62-426-149 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

http://www.bekeltetes-csongrad.hu/ 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Jakab Mariann ügyfélkapcsolati koordinátor, békéltető testületi ügyintéző 

Telefon: 06-22/510-310; 22-510-323 

Fax: 06-22-510-312 

e-mail: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefon: 06-96-520-217 

Fax: 06-96-520-218 

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. 

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745 

Fax: 06-52-500-720 

E-mail: bekelteto@hbkik.hu 

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék 

Fax: +36 36 323-615 

E-mail: bekeltetes@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba. 

e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

telefon: 20/373-2570 

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefon: 06-34-513-010 

Fax: 06-34-316-259 

Email: bekeltetes@kemkik.hu 

web: www.kemkik.hu 

http://kem-bekeltetes.webnode.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A 

Telefon: 06-32-520-860 

Fax: 06-32-520-862 

E-mail: nkik@nkik.hu 

Web: www.nkik.hu 

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Baranya Megyei Békéltető testület 

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., 

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152, 

e-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu 

web: www.pbkik.hu , www.pecsikamara.hu 

www.baranyabekeltetes.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

Telefon: 06-82-501-000 

Fax: 06-82-501-046 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefon: 06-42-311-544 

Fax: 06-42-311-750 

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Elérhetőségek  

Elnök: Mátyás Tibor 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefon: 06-74-411-661 

Mobil: 0630-6370-047 

Fax: 06-74-411-456 

E-mail: kamara@tmkik.hu 

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Elérhetőség: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefon: 06-94-312-356 

Fax: 06-94-316-936 

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs 

e-mail: pergel.bea@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220 

Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111 

Minden héten kedden 8-13 óra között közvetlenül hívható: 88/814-121 

Fax: 06-88-412-150 

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu 

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu 

Dr. Vasvári Csaba elnök elérhetősége hivatali időben: 30/608-0270 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 

Elérhetőségek 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 

Telefon: 06-92-550-513 

Fax: 06-92-550-525 

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

http://www.bekeltetes.hu/ 

IV.9. Egyéb tájékoztatási kötelezettség 

Adatvédelem 

a Fitspo webshop komolyan veszi ügyfelei adatainak védelmét. Erről külön rendelkezik az Adatvédelmi szabályzat, mely az ÁSZF része. 

Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása 

a Fitspo webshop az árváltozás és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a webáruházban való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek fogadásra. 

A Fitspo webshop jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. 

Online vitarendezési platform 

Ha a vásárlónak problémája támadt olyan áruval vagy szolgáltatással, amelyet online vásárolt, https://ec.europa.eu/odr weboldalon keresztül panaszt tehet online módon a weboldalon meghatározottak szerint. 

Panaszát független vitarendezési testület vizsgálja ki. Célja, hogy segítsen a fogyasztónak és kereskedőnek a vitáik bíróságon kívüli rendezésében. 

Egyéb rendelkezések 

a Fitspo webshop fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. 

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

IV.10. Az elállási és felmondási jog 

Elállási jog 

Minden fogyasztó 14 napos elállási joggal rendelkezik. Fogyasztónak tekintendő minden természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely sem vállalkozói, sem önálló tevékenységéhez nem köthető. Az elállási joghoz és annak gyakorlásához a következő szabályozások az irányadók. További, elállással kapcsolatos kérdések esetén a vevő a Fitspo webshop ügyfélszolgálatához fordulhat. Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási időszak azon a napon kezdődik, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy birtokba veszi az árukat és az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le. Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, elektronikusan az Információ, kapcsolat menüből elküldve) értesítenie kell bennünket. (Mata Zsófia Valentina egyéni vállalkozó. Levelezési cím: 8600 Siófok, Bókay János u. 6/B) Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést. 

A fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. 

Az elállás joghatásai 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árukat, vagy Ön bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Ön köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés számunkra történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az alábbi címen leadni előzetes időpontegyeztetés után: 8200 Veszprém, Rómer Flóris utca, 43. Személyes leadás esetén az időontegyeztetési kérelem dátuma kell, hogy a 14 napos határidőn belülre essen.

Ön akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat. Az áruk visszaküldésének költségeit mi viseljük. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. 

Elállási jog alóli kivételek 

Az elállási jog nem előírt az alábbiakra vonatkozóan: A fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk értékesítése esetében olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza olyan áruk értékesítése esetében, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel. 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta  

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt 

 1. 11. Vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzéke − 

a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); − az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.); − a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.); − a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzıdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet; − a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) − az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezı jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet − a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet. − a fogyasztói jogviták online rendezésérıl, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet 

Fizetési módok 

Az áru kifizetése Banki átutalással és online kártyás fizetési megoldással történhet. a Fitspo webshop fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetben vagy az ügyfél által kiválasztott szállítási mód függvényében csak bizonyos fizetési módokat fogadjon el. 

Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Paylike rendszerén keresztül megy, további információ a paylike.hu-n elérhető.

Kuponok 

Kupon beváltásakor figyelembe kell venni a specifikusan érvényes beváltási feltételeket, úgy mint minimum rendelési mennyiség, érvényesség, stb. A kuponokon megtalálhatók a megfelelő információk. Vásárlásonként csak egy kupont lehet beváltani ill. egy rendeléshez/ügyfélhez kötődő kedvezményt lehet igénybe venni. A kuponok készpénzre váltására ill. korábbi rendelésekre vonatkozó, utólagos elszámolására nincs mód. A kuponok eladása nem engedélyezett. 

Alapvető rendelkezések

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári
  b. Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  c. A jelen Szabályzat 2018. július 30. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  d. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
  e. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 1. A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, amennyiben azt a Szolgáltató külön nem tüntetni fel kedvezményként. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
  b. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített fotók némely esetben eltérhetnek a valóságostól, ilyenkor fogyasztó gyakorolhatja az elállás jogát.
  c. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
  d. Szolgáltató a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
  e. Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást
  f. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
  g. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 Fizetési és szállítási módok

 1. Fizetési módok:

– Online bankkártyás fizetés/Paylike: Fogyasztó a Szolgáltató online webshopján keresztül biztonságos módon fizethet bankkártyájával.  A csomag a kifizetett összeg Szolgáltató számláján történt jóváírást követően kerül feladásra. 

A Paylike elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud a Vásárló bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a Vásárló bankkártyájának számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Fizetéshez használható:

-Mastercard vagy Maestro bankkártya

-Visa vagy Electron bankkártya

Szállítási költség:

b.a.  A házhozszállítás díjai fizetési módtól függően a következők:

– Foxpost: 490 Ft

– Házhozszállítás 790 Ft

b.b. A házhozszállítás határideje:
• Magyarország területén: a megrendelés véglegesítésétől számított maximum 10 munkanap.
• Magyarország területén kívül: Szolgáltató alapesetben nem szállít Magyarország területén kívülre, viszont egyedi ajánlatot tehet Fogyasztó részére a szállítási cím ismeretében
b.b.c. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
c. 8.3. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!
d. . A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-19 óra közötti időszakban.
Sikertelen kézbesítés esetén a futár még kétszeri alkalommal megkísérli kézbesíteni a csomagot Fogyasztó részére. Három sikertelen kézbesítési kísérlet után a csomag visszaküldésre kerül Szolgáltató részére. A visszaérkezett csomagokról telefonon vagy e-mailen értesítjük a tisztelt Fogyasztót, aki
kérheti a csomag újbóli kiküldését. A visszaküldés és az újrapostázás költsége Fogyasztót terheli ebben az esetben.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. b. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között. c. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. d. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. e. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. f. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti. A folyamatosan cserélődő árukészlet miatt előfordulhat, hogy eltérés mutatkozik a weboldalon bemutatott termékek és a Szolgáltató aktuális kínálata között.

A megrendelések feldolgozása és az adásvétel teljesítése

 1. Rendelést egész nap lehet leadni. A megrendelések feldolgozása munkaidőben (munkanapokon 9.00-17.00 között) történik.
  b. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
  c. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.
  d. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
  e. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Vegyes rendelkezések

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  b. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  c. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  d. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.02.01